Współpraca

W czym mogę pomóc?

Wykłady i szkolenia

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wykładów i warsztatów w zakresie psychologii internetu, w tym metodologii badań internetowych i UX, a także uwarunkowań adopcji i korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, dla różnych grup słuchaczy (młodzieży, nauczycieli, inżynierów, projektantów, przedsiębiorców) w języku polskim i angielskim.
Współpracowałam m.in. z WUD Silesia, Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym Metis, ASP w Katowicach, International Network of Psychology of Entrepreneurship Research and Education INPERE.

Dotychczas prowadzone wykłady i warsztaty (podział tematyczny)

UX and Design
Psychologia i UX
Culturability – projektowanie międzykulturowe w Internecie
Value Sensitive Design – projektowanie w oparciu o wartości
Psychologia i roboty

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
Akceptacja i rozwój innowacji technologicznych w MŚP
Media społecznościowe w MŚP
e-HRM dla MŚP

Media społecznościowe
Budowanie zaangażowania przy pomocy mediów społecznościowych
Psychologia mediów społecznościowych
Media społecznościowe w MŚP

E-learning 2.0
Psychologia nauczania i uczenia w dobie e-learningu 2.0
Narzędzia e-learningu 2.0
Technologie informacyjne w nauczaniu psychologii.

Badania w Internecie
Metody badań online
Metodologia badań online

Badania i rozwój

Od ponad dekady prowadzę badania naukowe w obszarach akceptacji technologii, korzystania z mediów społecznościowych, e-learningu oraz UX. Moją największą zaletą jest dogłębna wiedza o ludzkich potrzebach, emocjach i uwarunkowaniach ludzkich zachowań w sytuacji interakcji z technologią, a także zmiany i innowacji, poparta doskonałą znajomością metod badawczych i statystycznych.
Oferuję wsparcie merytoryczne w zakresie planowania procesu badawczego i projektowego, desk research, analizy potrzeb, badań produktu (semantyka, emocje), całościowego wsparcia procesu projektowania i wdrażania nowych rozwiązań. Posiadam doświadczenie w pracy nad rozwojem produktów, technologii i usług. Pracuje zgodnie z zasadami podejścia human-centered design, projektowania partycypacyjnego oraz value sensitive design.

Dotychczas współpracowałam z organizacjami i przedsiębiorcami z tak różnorodnych dziedzin jak IT, medycyna, edukacja i projektowanie. Posiadam doświadczenie w pracy z zespołami międzynarodowymi i współpracy w ramach zespołów wirtualnych.
Trzy charakterystyki mojej pracy: (1) koncentracja zarówno na człowieku jak i technologii; (2) obiektywna i dogłębna – lub, jeśli wolisz, naukowa 🙂 – analiza problemu z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych; (3) prosta i efektywna komunikacja wyników wraz z praktycznymi wskazówkami wdrożeniowymi.

Konsulting

Ocena gotowości technologicznej, UX, zaangażowanie w media społecznościowe, e-learning to tylko niektóre obszary w ramach których oferuję pomoc doradczą lub mentoring. Posiadam także wykształcenie i doświadczenie w zakresie psychologii pracy i zarządzania, co umożliwia mi pomoc przedsiębiorcom i organizacjom w zakresie doboru nowoczesnych elektronicznych rozwiązań dla wszystkich obszarów zarządzania zasobami ludzkimi.
W ramach współpracy oferuję opracowanie strategii i analiz, ewaluacji koncepcji, założeń i opisów projektów z wybranych obszarów ITC i innowacji oraz audyty eksperckie.

Komentarze dla mediów

Jestem dostępna dla prasy i mediów w roli komentatora i analityka w obszarze interakcji człowiek-technologia, wpływu technologii i mediów społecznościowych na funkcjonowanie człowieka, e-learningu oraz zastosowań technologii w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz kreowaniu wizerunku przedsiębiorstw.

Kontakt ze mną – patrycja.rudnicka@cyberpsychology.pl