Publikacje

Aktualna lista publikacji:

Profil Research Gate - Patrycja Rudnicka

Profil Research Gate - Patrycja Rudnicka

Książki

M. Więckowska, P. Rudnicka (2018)(red.). Balansowanie : paradoksy, technologia, przyszłość. Katowice: ASP.

Artykuły recenzowane

Rudnicka, P., Chrupała-Pniak, M. (2019). Predyktory organizacyjne dodatkowej pracy po godzinach za pośrednictwem technologii (TASW). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 163-174.

Rudnicka, P., Pindych, A., Probierz, E. (2018). Etyczne aspekty prowadzenia terapii online : analiza wybranych stron internetowych. Studia de Cultura, 4(2018), 64-73.

Chrupała-Pniak, M., Paliga, M., Pollak, A., Rudnicka, P. (2018). Rola zaufania w kształtowaniu zaangażowania w pracę : mediacyjny efekt motywacji autonomicznej. Czasopismo Psychologiczne, 1, 115-126.

Rudnicka, P., Chrupała-Pniak, M., Pollak, A. (2017). Technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (eHRM) w małych i średnich firmach : walidacja modelu uogólnionej teorii akceptacji i korzystania z technologii (UTAUT). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5, 89-104.

Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Paliga, M. (2017). Work engagement – a systematic review of Polish research. Polish Psychological Bulletin, 2, 175-187.

Błachnio, A., Przepiórka, A., Rudnicka, P. (2016). Narcissism and self-esteem as predictors of dimensions of Facebook use. Personality and Individual Differences, 90, 296301. DOI:10.1016/j.paid.2015.11.018.

Pollak, A., Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Sulimowska-Formowicz, M., Kożusznik, B. (2015). Różnice pokoleniowe w zakresie postrzegania regulacji wpływu w zespole pracowniczym raport z badań. Społeczeństwo i Edukacja, 16(1), 181-190.

Rudnicka, P. (2014). Psychologiczne aspekty interakcji człowiek-robot. Medical Robotics Reports, 3, 5359.

Błachnio, A., Przepiorka, A., & Rudnicka, P. (2013). Psychological Determinants of Using Facebook: A Research Review. International Journal of Human Computer Interaction, 29 (11), 775-787. DOI:10.1080/10447318.2013.780868.

Rudnicka, P. (2008). Zwodniczy urok dychotomii. Psycholog pracy i organizacji pomiędzy teorią a praktyką. / The spell of dychotomy. Work and Organisational Psychologist between theory and practice. Czasopismo Psychologiczne, 14(1), 39-47.

Rudnicka, P. (2007). Wzorce aktywności studentów w Internecie / Students’ Internet Activity Patterns. Psychologia Społeczna, 3(5), 37-52.

Rudnicka, P. (2007). Analiza porównawcza wzorców korzystania z Internetu dziewcząt i chłopców / A Comparative Analysis of the Patterns of Using the Internet by Girls and Boys. Chowanna, 1(28), 107-118.

Tanasiewicz, M., Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P. Gwozdecka, E. and Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. / Psychological aspects of dentist-patient relationship.Nowa Stomatologia, 4, 120-124.

Tanasiewicz, M., Górnik-Durose, M., Mateusiak, J., Sikora, T., Bednarski, J., Rudnicka, P. Gwozdecka, E. and Wojtyna, E. (2007). Psychologiczne aspekty satysfakcjonującej współpracy dentysty z pacjentem. Poszukiwanie informacji. / Psychological aspects of dentist-patient relationship. Seeking for information. Nowa Stomatologia, 4, 130-134.

Rudnicka, P. (2004). Elektroniczne Ja – podstawowe zagadnienia autoprezentacji w Internecie / E-Self – Fundamentals of Self-presentation on the Internet. Zarządzanie i Technologie Informacyjne, 1, 44-57.

Rudnicka, P. (2004). Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji / The Acceptance of a Technological Innovation in Organization. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, 3(49), 295-301.

Rozdziały w publikacjach zwartych

Rudnicka, P. (2018). Wartości a projektowanie dla zrównoważonego rozwoju. W: M. Więckowska, P. Rudnicka (red.), Balansowanie : paradoksy, technologia, przyszłość (s. 47-63). Katowice: ASP.

Pollak, A., Rudnicka, P., Chrupała-Pniak, M., Paliga, M. (2017). Orientacja pozytywna i kluczowe samooceny studentów a zaangażowanie w studiowanie. W: T. Chirkowska-Smolak, A. Hauziński (red.), Zarządzanie oparte na dowodach. Teoria i praktyka (s. 125-140). Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner.

Rudnicka, P. (2015). Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczności w odniesieniu do Internetu. W: B. Gulla, M. Wysocka-Pelczyk (red.), Człowiek zalogowany 4. Człowiek społeczny w przestrzeni Internetu (s. 196–201). Kraków: Biblioteka Jagiellońska.

Chrupała-Pniak, M., Rudnicka, P., Chełkowska, M., Hilarowicz, A., Pollak, A. (2015). Cechy osobowości Wielkiej Piątki i orientacja pozytywna jako predyktory zaangażowania w studiowanie. W: T. Chirkowska-Smolak, J. Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia (s. 57-68). Warszawa: Libron.

Rudnicka, P., Pollak, A., Chrupała-Pniak, M. (2015). Uwarunkowania akceptacji i korzystania z informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach. W: Z. Ratajczak (red.), Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy (s. 283-301). Warszawa: Difin.

Rudnicka, P. (2011). E-learning 2.0 jako nowy trend edukacji / E-learing 2.0. A New Trend in Education. In: B. Szmigielska (Ed.). Edukacja w dwóch światach offline i online (pp. 40-60). Kraków: WiR Partner.

Rudnicka, P. (2010). Psychologiczne właściwości środowisk edukacyjnych w Internecie / Psychlogical Features of Virtual Learning Environments]. In: M. Niezgoda, M. Świątkiewicz-Mośny, & A. Wagner (Eds.). Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie (pp. 90-102). Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.

Błachnio, A., Przepiórka, A., & Rudnicka, P. (2010). Komunikatory jako nowa forma komunikowania online z perspektywy psychologicznej / Instant Messaging As New Form of Communication. A Psychological Approach. In: T. Rowiński, & R. Tadeusiewicz (Eds.). Psychologia i informatyka w społeczeństwie informacyjnym (pp.67-79). Kraków: AGH.

Rudnicka, P. (2010). Internet marketing for new ventures. In: M. Lukes, & M. Laguna (Eds.). Entreprenurship. A Psychological Approach (pp. 131-150). Prague: University of Economics, Oeaconomica Publishers.

Rudnicka, P. (2009). User Experience (UX) of Corporate Websites: Usability, Marketing, Strategies and Emotional Response. In.: L. Karamushka, & B. Kożusznik (Eds.). Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine. Book of Abstracts. Kyiv: Kvitka.

Rudnicka, P. (2009). Psychologiczne właściwości środowisk Web 2.0 / The Psychological Features of the Web 2.0. In: A. Maj, & M. Derda-Nowakowski (Eds.). McLuhan’s Codes (pp. 169-186). Katowice: Wydawnictwo ExMachina.

Rudnicka, P. (2008). The Psychological Context of Information and Communication Technology (ICT) Use in Enterprise. In: J.A. Moriano, M. Gorgievski, & M. Lukes (eds.). Teaching Psychology of Entrepreneurship (pp.255-276). Madrid: UNED. [download full book]

Rudnicka, P. (2007). Praca i psychologia pracy a rozwój technologii informacyjnych / Work and Psychology of Work and Organisation in Context of ICT Growth. In: M. Górnik-Durose & B. Kożusznik (eds.), Perspektywy psychologii pracy (p.103-120). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rudnicka, P. (2007). Napisać siebie – autokreacja i twórczość osobista w Internecie / Writing Self – self-creation and self-presentation in the Internet. In: W. Dobrołowicz (ed.), Kreatywność – kluczem do sukcesu w mediach i przedsiębiorstwach (p. 93-111). Warszawa: Wszechnica Polska.

Rudnicka, P. (2005). eKompetencje – potencjał społeczeństwa informacyjnego / E-Competencies – The Potential of Knowledge Society. In: B. Kożusznik (ed.), Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji (p.88-101). Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Rudnicka, P. (2005). Wystarczy się zalogować. Psychologiczne aspekty kształtowania się społeczeństwa informacyjnego / It is enough to log-in. Psychological Aspects of Knowledge Society Growth. In: M. Sokołowski (ed.), Oblicza Internetu. Internet a globalne społeczeństwo informacyjne, (p. 67-74). Elbląg: PWS Algraf.

Publikacje popularnonaukowe

Wywiady
Rudnicka, P. (2008). Polacy raczej niezadowoleni z pracy / Polish employees mostly dissatisfied. Gospodarka Śląska, May 2008.

Rudnicka, P. (2008). Monitoring elektroniczny w miejscu pracy / IT Monitoring at the workplace. Gospodarka Śląska, January 2008.

Rudnicka, P. (2005). Internet dla myślących: Rozmowa miesiąca Gazety Uniwersyteckiej / Internet for thoughtful only: Interview of the Month by University of Silesia Magazine. Gazeta Uniwersytecka, 2(132), 17-18.

Artykuły
Rudnicka, P. (2002) Atrakcyjne słówka – o roli Internetu w autoprezentacji / Attractive Words – Internet and Self-presentation. Gazeta Uniwersytecka, 4(93), 16-17.

Rudnicka, P. (2002) Kilobajty wiedzy – strony popularnonaukowe w polskim Internecie / Kilobytes of Knowledge – Popular Science Websites in Polish Internet. Forum Akademickie, 7-8, 83-85.

Konferencje międzynarodowe

(2014). What Do Internet Self-Efficacy Scales Really Measure? Issues of Internet Self-Efficacy Operationalization and Measurement. 12th International Conference Cyberspace, 28-29.11. Brno: Czech Republic, Masaryk University.

(2010). Readiness toward e-learning among students. Youth Facing the Challenges of Globalization (symposium paper, co-author A. Diec), 1-2.02.2010. Lublin: KUL.

(2009). Second Life – A New Space for Teaching and Learning Entrepreneurship (symposium paper). 14th European Congress of Work and Organizational Psychology, Santiago de Compostela, Spain, 13-16.05. [slides]

(2008). Psychological Aspects of e-Learning 2.0 (paper). 30.11-1.12.2007. 6th International Conference Cyberspace, 28-29.11.2008. Brno, Czech Republic: Masaryk University. [slides]

(2008). The Psychology of Internet Activity (poster). XXIX International Congress of Psychology, 20-25.07.2008. Berlin, Germany. [poster]

(2007). Internet Society Up Close: Psychological Determinants of Internet Activity (paper). 30.11-1.12.2007. 5th International Conference Cyberspace, 30.11-1.12.2007. Brno, Czech Republic: Masaryk University.

(2006). Embracing the Psychology with the Internet (paper). RECAP, 18-19.05.2006. West Chester, PA, USA: West Chester University.

(2002). Personality and Globalisation (paper). Gaudeamus – International Social Science Days, 22-24.04.2002, Katowice, Poland: University of Silesia and University of Economics.

Konferencje krajowe

(2015). Definicja i pomiar poczucia własnej skuteczności w Internecie – przegląd badań / Definition and Measurement of Internet Self-Efficacy – A Research Review. IV Konferencja “Człowiek Zalogowany”, UJ, Kraków, 27-18.02.

(2014). Uwarunkowania akceptacji i korzystania z informatycznych systemów zarządzania zasobami ludzkimi (e-HRM) w małych przedsiębiorstwach / Acceptance and Use of e-HRM in Small and Medium Enterprises. Co-author M. Chrupała-Pniak. IV Konferencja Naukowa Psychologia w Biznesie. Nowe Koncepcje i Zastosowania, GWSH, Katowice, 20.11.

(2010). Edukacja 2.0 jako nowy trend e-learningu. Perspektywa psychologiczna / Education 2.0. A New Trend in E-learning from psychological perspective. II Ogólnopolskie Sympozjum Psychologii Edukacyjnej, Jagiellonian University, Kraków, 23.10.

(2009). User Experience (UX) of Corporate Websites: Usability, Marketing, Strategies and Emotional Response. Lecture during Polish-Ukrainian Workshop Work and Organizational Psychology Problems and Challenges in Poland and Ukraine, University of Silesia, Katowice, 24-25.09. [poster]

(2008). Psychologia, edukacja i Web 2.0 / Psychology, education and Web 2.0. Dni Nowych Mediów, 20-22.11.2008, Katowice, UŚ.

(2008). Psychologiczne właściwości środowisk edukacyjnych w Internecie / Psychological features of internet educational environments (paper). Konferencja COM-unikowanie w zmieniającym się świecie. 26-27.06.2008, Kraków, Poland: Jagiellonian University.

(2006). Wzorce aktywności studentów w Internecie / Students’ Internet Activity Patterns (paper). SAI 06: Społeczne Aspekty Internetu. 8-10.12. 2006, Warszawa, Poland: Warsaw School of Social Psychology.

(2006). Psychologiczne aspekty kształcenia przez Internet / Psychological Aspects of e-learning (paper). Konferencja Komputer w edukacji – szansa czy zagrożenie?, 16.03.2006. Warsaw, Poland: Academy of Special Education.

(2006). Psychologia w dobie Internetu. Wzajemne relacje, zastosowania i perspektywy rozwoju / Psychology and the Internet. Relationships, Applications and Perspectives. (poster). XV Kolokwia Psychologiczne, 23-25.06.2006. Cieszyn, Poland: Polish Academy of Science.

(2005). eKompetencje – potencjał społeczeństwa informacyjnego / E-Competencies – The Potential of Knowledge Society (poster). Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej, 27-28.05.2004. Chorzów, Poland: University of Silesia.

(2005). Napisać siebie – autokreacja i twórczość osobista w Internecie / Write Oneself – Self-presentation and Personal Art in the Internet (paper). III Ogólnopolska Konferencja Twórczości “Kreatywność kluczem do sukcesu”, 21 maja 2005, Warsaw, Poland: Academy of Special Education.

(2005). Globalizacja i korporacjonizm / Globalisation and Corporations (panel-discussion). Seminarium Globalizacja i korporacjonizm, 18.05.2005. Kraków, Poland:AGH University of Science and Technology.

(2004). Akceptacja innowacji technologicznych w organizacji / The Acceptance of a Technological Innovation in Organization (paper). Seminarium Wielowymiarowa przestrzeń wykorzystania możliwości ludzkich w organizacji, 17-18.11.2004. Chorzów, Poland: University of Silesia and AGH University of Science and Technology.

(2004). Człowiek@internet.org, czyli o zasiedlaniu nowego środowiska / Human@internet.org, about settling the new environments (paper). Naukowa Konferencja Psychologiczna Człowiek i Środowisko, 12-13.05.2004, Katowice, Poland: University of Silesia.

Invited addresses and public lectures

(2015). Projektowanie i wartości / Design and values. Lecture during 4th International Design Conference, , 20.03.2015, Katowice: Poland, Academy of Fine Arts. [link to slideshare]

(2014). Psychologia i roboty / Robots & Psychology. Lecture during XII International Conference Medical Robotics, Academy of International Society for Medical Robotics, 13.12.2014, Zabrze: Poland, Foundation of Cardiac Surgery Development. [link to slideshare]

(2014). Psychologia zaangażowania w media społecznościowe / Psychology of Engagement in Social Media. Lecture during World Usability Day – WUD Silesia, 22.11.2014, Katowice, Poland. [link to prezi] [link to video] [link to interview]

(2009). Oczami użytkownika. W jaki sposób postrzegane są strony internetowe / Users View – How People Perceive Your Website. Lecture during Internet Entrepreneurs Conference, Katowice, Poland, 7.05.

(2008). Psychologia Internetu / The Psychology of the Internet. Lecture for educational project „Useless Sciences”, 3.12.2008. Jaworzno, Poland: City Public Library.

(2008). Przestrzenie i plemiona Internetu – perspektywa psychologiczna / Spaces and tribes on the Internet. Umaszynowienie – Scientific Session of “Artes Liberales” Academy, 31.03-8.04.2008, Katowice, Poland.

(2007). Psycholog@organizacja.com / Psychologist@organisation.com. Opening lecture for educational project „Useless Sciences”, 13.03.2008. Jaworzno, Poland: City Public Library.

(2006). Zarządzanie wizerunkiem w Internecie / Managing the Public Image in the Internet (workshop). Lecture and workshop during the Polish Association of Psychology Students and Graduates Conference, 17-19.03.2006. Kraków, Poland: Polish Association of Psychology Students and Graduates.