BADANIA

Zainteresowania naukowe

psychologia Internetu, psychologia pracy i organizacji
media społecznościowe, wartości w projektowaniu, UX, uwarunkowania zachowań online, akceptacja technologii, zarządzanie wizerunkiem online i autoprezentacja w Internecie, innowacja technologiczna w organizacji, technostres, media społecznościowe w organizacji, równowaga praca-życie, ZZL: testy psychologiczne, e-HRM

Projekty badawcze

2013 –
e-HRM w małych i średnich przedsiębiorstwach
badania Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji

2012 –
The Role of Organizational Factors in Workaholism and Presenteeism Development
Współpraca z prof. dr J.A. Moriano, UNED, Madryt, Hiszpania
Pobyt jako Visiting Professor w UNED (10.2012-03.2013)

2012 –
Uwarunkowania psychologiczne korzystania z sieci społecznościowych
Współpraca z dr A.Błachnio and dr A. Przepiórka, KUL, Lublin

2008 – 2010
Successful Entrepreneurs in Poland and Germany
Współpraca z dr D. Dej, University of Technology, Dresden, Germany

2008 – 2010
Preferencje użytkowników środowisk e-learningowych

Badania własne, grant wydziałowy

2008
Web 2.0 Tools in Entrepreneurship Training – An Intercultural Perspective

Grant Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, Spain

2007 – 2009
Psycholgiczne aspekty relacji pacjent-dentysta
Współpraca ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Katowice

2004 – 2007
Human System Audit for Health Care Sector (HSA)
UE Leonardo da Vinci Project, UK, Portugalia, Hiszpania i Polska

2003 – 2004
Kompetencje internetowe – psychologiczne i środowiskowe korzystania z Internetu
Badania własne, grant wydziałowy

2003
Modernizacja laboratorium naukowego Instytutu Psychologii
Współautor, grant MNiSW

2002
Społeczeństwo wiedzy – aspekty psychologiczne

Badania własne, grant wydziałowy